28 พ.ย. 2023 เวลา 09:21
ไม่ต้องศึกษาอะไรให้มากเพราะความรู้
ที่เกิดจากความคิดการท่องจำไม่ได้
ช่วยให้เราพ้นไปจากทุกข์ได้แต่แค่... ดูเพิ่มเติม
3
โฆษณา