28 พ.ย. 2023 เวลา 09:22
ยิ่งทำให้รู้แน่ชัดว่าชีวิตที่มีธรรมเป็น
เครื่องคุ้มครองเป็นชีวิตที่วิเศษที่สุด
เพราะเราจะใช้ชีวิตด้วยความสำรวม... ดูเพิ่มเติม
โฆษณา