ไม่เก่ยวใดๆ กะมานะมานี
แค่อยากจิอวด บินหลาร้องเพลง
หมาย🍄 ; บินหลา คือ กางเขน ☺️
  • 3
โฆษณา