4 ธ.ค. 2023 เวลา 05:02 • ข่าว

‘เมืองต้องไม่ตอกย้ำความพิการ’ นโยบายชัชชาติที่ไม่ใช้ความสงสารนำ

วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปีถูกกำหนดให้เป็น ‘วันคนพิการสากล’ เพื่อย้อนรำลึกถึงวันนี้เมื่อปี 2525 ที่สมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติได้รับรองแผนปฏิบัติการโลกว่าด้วยเรื่องคนพิการครั้งแรก โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อขับเคลื่อน ส่งเสริม และคุ้มครองสิทธิของคนพิการ
THE STANDARD ร่วมพูดคุยกับกลุ่มคนพิการที่ต้องใช้ชีวิตในเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานคร ว่าวันนี้เมืองของพวกเขามีบริบทที่สอดรับกับคำว่า ‘เมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคน’ แล้วหรือไม่ พร้อมตรวจดูแผนนโยบายสำหรับกลุ่มเปราะบางกับ ภาณุมาศ สุขอัมพร หนึ่งในทีมผู้บริหารของผู้ว่าฯ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ว่านอกจากคุณภาพชีวิตที่ต้องดีแล้ว งานที่สร้างคุณค่าต้องหน้าตาเป็นอย่างไร
โฆษณา