๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
อย่างหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า
นายไพบูลย์ สถาปนาวิสุทธิ์
พสกนิกร ผู้จงรักภักดี
  • 4
โฆษณา