7 เทรนด์เทคโนโลยีที่ธุรกิจต้องจับตามองในปี 2024

อ่านบทความฉบับเต็มคลิก 👉 : https://bit.ly/3sMilYM
ในปี 2024 ที่กำลังจะมาถึงนี้นั้นมีเทรนด์เทคโนโลยีด้านใดบ้างที่ธุรกิจควรจับตามอง เพื่อให้ธุรกิจสามารถนำไปเป็นไอเดีย และนำไปปรับใช้กับการวางแผนกลยุทธ์เทคโนโลยีได้ดีมากยิ่งขึ้น วันนี้ AIGEN ได้สรุป และรวบรวมข้อมูลทั้งจาก Gartner, Square และ PWC รวมถึงประสบการณ์ที่เราได้จากการพูดคุยกับลูกค้าธุรกิจมามากมายติดตามได้จากบทความนี้
1. ผนวก AI เป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน
ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า AI ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญกับธุรกิจ และขั้นตอนการทำงานเป็นอย่างมาก เนื่องจาก AI Software นั้นเป็นการทำให้คอมพิวเตอร์ทำหน้าที่งานบางอย่างได้เหมือนกับที่มนุษย์เป็นคนทำ ทำให้หน้าที่งานบางอย่างทำได้อย่างรวดเร็ว และเป็นอัตโนมัติได้มากยิ่งขึ้น โดยที่บางงานนั้น AI ใช้เวลาทำเพียงไม่กี่วินาทีก็แล้วเสร็จซึ่งแต่เดิมหากต้องใช้คนทำต้องใช้เวลามากกว่า จึงทำให้ AI ยังคงได้รับความนิยมจากภาคธุรกิจต่อไปด้วยความสามารถที่ช่วยเพิ่มความรวดเร็ว และประสิทธิภาพในการทำงานได้เป็นอย่างดี
2. AI Trust, Risk and Security Management
AI Trust, Risk and Security Management (TRiSM) เป็นอีกหนึ่งเทรนด์ที่สำคัญในปี 2024 นี้ เนื่องจากด้วยรูปแบบการเข้าถึง AI ที่เปลี่ยนไปที่ทำให้คนเข้าถึง AI ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น จึงทำให้เรื่องของความเชื่อใจ ความเสี่ยง และการจัดการความปลอดภัยของการนำ AI ไปใช้งานยิ่งเป็นเรื่องที่สำคัญ และจำเป็นมากยิ่งขึ้น
เนื่องจากหากไม่มีแนวทางการพัฒนา และจัดการที่เหมาะสม ทำให้โมเดล AI มีโอกาสที่จะสร้างผลกระทบในเชิงลบที่ไม่อาจควบคุมได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถบดบังสิ่งที่ AI สร้างผลกระทบในเชิงบวกให้กับสังคมได้
โดยที่ AI TRiSM นั้นได้จัดเตรียมเครื่องมือสำหรับการพัฒนาโมเดล AI การปกป้องข้อมูลเชิงรุก ความปลอดภัยเฉพาะของ AI การตรวจสอบโมเดล (รวมถึงการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล การเปลี่ยนแปลงของโมเดล และผลลัพธ์ที่ได้) และการควบคุมความเสี่ยงสำหรับการป้อนข้อมูล (input) และผลลัพธ์ที่ได้สำหรับการใช้งานโมเดล AI ของ Third-party
Gartner คาดการณ์ว่าภายในปี 2026 นี้ องค์กรต่างๆ ที่ใช้การควบคุม AI TRiSM นั้นจะช่วยเพิ่มความแม่นยำในการตัดสินใจโดยกำจัดข้อมูลที่ผิดพลาด และผิดกฎหมายได้มากถึง 80% เลยทีเดียว
อ่านบทความ AI Trends 2024 : เจาะลึกเทรนด์ AI สำหรับธุรกิจที่น่าจับตามองในปี 2024
3. ประหยัดเวลาการทำงานด้วยระบบ Automation
ระบบ Automation เป็นอีกหนึ่งเทรนด์เทคโนโลยีที่จะยังคงดำเนินต่อไปในปี 2024 ที่กำลังจะมาถึงนี้ ซึ่งเป็นระบบที่จะทำให้ขั้นตอนการทำงานมีประสิทธิภาพ และลดงานที่ซ้ำซ้อน ทำให้พนักงานมีเวลาโฟกัสกับงานเชิงกลยุทธ์ และความคิดสร้างสรรค์ได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งระบบ Automation สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกฝ่ายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบัญชี และการเงิน การให้บริการลูกค้า การขาย และการตลาด เป็นต้น
เพื่อผลักดันให้เกิดการทำงานแบบอัตโนมัตินั้น องค์กรจึงต้องมีการนำระบบ Intelligent application มาใช้งาน ซึ่งเป็นระบบที่สามารถเรียนรู้ถึงการปรับตัวเพื่อตอบสนองผู้ใช้งานได้อย่างเหมาะสม และตัดสินใจได้เองอย่างอิสระตามความสามารถของระบบ ซึ่งสามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายรูปแบบเพื่อช่วยให้การทำงานเป็นอัตโนมัติได้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากระบบ Intelligent application นั้นมีเทคโนโลยี AI เป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญจึงทำให้สามารถประมวลผลข้อมูล และคาดการณ์ผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็ว
4. ทำงานร่วมกับหุ่นยนต์
ในช่วงหลายปีหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หุ่นยนต์ได้เข้ามามีบทบาทเนื่องด้วยปัญหาการขาดแคลนแรงงาน อัตราเงินเฟ้อ และห่วงโซ่อุปทาน จากรายงานในปี 2022 พบว่า 62% ของธุรกิจในประเทศสหรัฐอเมริกา และ 74% ของธุรกิจในทวีปยุโรปนั้นวางแผนลงทุนในการนำหุ่นยนต์ และระบบ Automation มาใช้งานภายใน 3 ปีนี้
แต่อย่างที่เราได้กล่าวไปในบทความ AI Trends 2024 ว่า AI หรือแม้กระทั่งหุ่นยนต์เองนั้นจะไม่ได้มาทดแทนคนไปทั้งหมด แต่จะมาทำงานร่วมกับคน เพื่อยกระดับขั้นตอนการทำงานให้ทำได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยที่พนักงานจะต้องเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันกับหุ่นยนต์ และ AI ได้ดีมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการนำหุ่นยนต์มาช่วยในการทำงานจะช่วยลดงานรูทีนให้กับพนักงานได้เป็นอย่างดี ทำให้พนักงานมีเวลาโฟกัสกับงานวางแผนภาพรวมได้มากยิ่งขึ้น เช่น การวางแผนผลิต และการตรวจสอบการทำงานของหุ่นยนต์ หรือ AI เป็นต้น
5. Augmented-Connected Workforce
Augmented-Connected Workforce (ACWF) เป็นกลยุทธ์ในการเพิ่มคุณค่าที่ได้รับจากการทำงานของมนุษย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ความจำเป็นในการเร่ง และขยายบุคลากรที่มีความสามารถเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนกระแส ACWF โดยที่ ACWF นั้นใช้ระบบ Intelligent applications และการวิเคราะห์กำลังคนเพื่อให้บริบท และคำแนะนำในชีวิตประจำวันเพื่อสนับสนุนประสบการณ์ ความเป็นอยู่ที่ดี และความสามารถในการพัฒนาทักษะของพนักงานยุคใหม่
ในขณะเดียวกัน ACWF นั้นยังช่วยผลักดันให้เกิดผลทางธุรกิจ และผลกระทบในเชิงบวกกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญภายในองค์กร
จนถึงปี 2027 25% ของ Chief Information Officer นั้นจะเริ่มนำความคิดริเริ่มเรื่องของ Augmented-Connected Workforce มาใช้งานเพื่อลดเวลาที่ต้องใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานได้ถึง 50% สำหรับหน้าที่งานสำคัญภายในองค์กร
6. ความยืดหยุ่นด้านไซเบอร์
Cybersecurity หรือความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นอีกหนึ่งเทรนด์ที่น่าจับตามองในปี 2024 ที่กำลังจะถึงนี้ เนื่องจากรายงานพบว่าหนึ่งในสองธุรกิจตกเป็นเหยื่อของการโจมตีด้านไซเบอร์ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา สอดคล้องกับรายงานของ PWC ว่า 79% ของธุรกิจคาดการณ์ว่าจะเพิ่มงบประมาณด้าน Cybersecurity สูงจากปี 2023 ถึง 65% เพื่อป้องกัน และสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยของระบบ และข้อมูล
โดยที่ความยืดหยุ่นทางด้านไซเบอร์นั้นเป็นมากกว่าเรื่องความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์ เนื่องจากยังรวมถึงเรื่องของมาตรการที่สามารถนำมาใช้เพื่อฟื้นฟู และให้การทำงานทำได้อย่างต่อเนื่องเมื่อมีการละเมิดการป้องกัน หรือเนื่องจากสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของธุรกิจ นั่นอาจจะหมายถึงการกำหนดวิธีการทำงานทางไกลเพื่อให้มั่นใจได้ว่าธุรกิจยังสามารถดำเนินตามปกติได้เมื่อพนักงานไม่สามารถเข้ามาที่ออฟฟิศได้ เป็นต้น
การคุกคามทางไซเบอร์กลายเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนมากขึ้น และการแข่งขันเพื่อนำเสนอโซลูชันใหม่ๆ ที่ใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี เช่น AI ออกสู่ตลาดก็ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทำให้มั่นใจได้ว่าเรื่องของ Cyber resilience นั้นจะกลายเป็นเทรนด์ที่สำคัญตลอดปี 2024 นี้ทั้งในมุมของธุรกิจ และผู้บริโภค
7. เทคโนโลยีแห่งความยั่งยืน
เทคโนโลยีแห่งความยั่งยืน หรือ Sustainable Technology จะยังคงอยู่ในความสนใจของคนในปี 2024 นี้ จากที่เราจะเห็นได้จากองค์กรชั้นนำหลายแห่งได้นำเรื่องของ ESG (Environment, Social, และ Governance) มาใช้ในการทำธุรกิจกันมากขึ้น เพื่อไปสู่เป้าหมายของการเป็น Net zero carbon ตามที่ได้ตั้งเอาไว้
Sustainable Technology รวมถึงวิธีการทำสิ่งๆ ต่างที่เราคยทำอยู่แล้วโดยคำนึงถึงธรรมชาติมากขึ้น
ตัวอย่างเช่น รถยนต์ และจักรยานไฟฟ้า และขนส่งสาธารณะ ที่จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในปี 2024 ที่กำลังจะถึงนี้ นอกจากนี้ยังรวมถึงแนวทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมแบบใหม่อีกด้วย ตัวอย่างเช่น การตรวจจับ และจัดเก็บคาร์บอน และพลังงานสีเขียว รวมถึงพลังงานทดแทน อีกทั้งแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy) จะเข้ามาเป็นแนวคิดที่สำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความทนทาน รีไซเคิล และนำกลับมาใช้ใหม่ได้
Think AI Think AIGEN
ต้องการนำโซลูชัน AI ไปใช้งานเพื่อยกระดับความสามารถให้กับธุรกิจติดต่อเพื่อปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเราได้ที่นี่
🤖 Facebook : AI GEN : ไอเจ็น
🤖 Website : http://bit.ly/3OFJeUO
🤖 Line : @aigen
🤖 Blockdit : AI GEN : ไอเจ็น
  • 2
โฆษณา