7 ธ.ค. 2023 เวลา 09:32 • การตลาด

5 แนวคิดที่นักการตลาดยุคใหม่ต้องรีบทำความเข้าใจ

พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนใหม่ตลอดเวลา จนเราอาจตามแทบไม่ทันซึ่งเกิดจากหลายปัจจัย ทั้งสภาพแวดล้อม เทคโนโลยี รวมไปถึงความแตกต่างของแต่ละ Gen เพราะการทำการตลาดในรูปแบบเดิมอาจไม่ได้เวิร์คแล้วในตอนนี้ นักการตลาดอย่างเราก็ต้องมองหาแนวทางที่จะช่วยให้ตอบสนองลูกค้า
วันนี้เราจะไปทำความรู้จักกับ P-I-L-O-T
P: Pioneering (มุ่งหน้า)
สร้างแนวทางใหม่ ๆ หรือเปิดตัวสิ่งใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีในตลาด ที่จะทำให้เราแตกต่างจากคู่แข่งและมีความใหม่ในธุรกิจของเรา ไม่มีแนวคิดไหนที่เราจะทราบได้เลยว่าทำออกมาแล้วจะติดตลาดหรือเป็นที่รู้จักในทันที เราต้องลองทำมันก่อนอย่าพะวงไปล่วงหน้าว่าทำออกไปแล้วจะไม่เวิร์ค ถ้าทำแล้วไม่เวิร์คจริงก็ถือว่านั่นคือบทเรียนให้เรานำไปปรับแนวคิดใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้นั่นเอง
I: Insights (ลงลึก)
เก็บรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่และทำการวิเคราะห์ลงลึกเกี่ยวกับตลาดหรือกลุ่มเป้าหมายของเรา ข้อมูลเหล่านี้ไม่ได้ใช่ข้อมูลทั่วไป แต่เป็นข้อมูล Inside ที่เรามีอยู่ ยิ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากลูกค้าโดยตรงยิ่งดี จะช่วยให้เราเข้าใจแนวโน้ม และความต้องการของลูกค้าได้อย่างชัดเจน
L: Long-term (มองการณ์ไกล)
วางแผนและดำเนินธุรกิจหรือกิจกรรมโดยมองไปในระยะยาว เพื่อสร้างความเสถียรและความยั่งยืนในองค์กรของเรา เช่น การสร้างความเชื่อมั่นของลูกค้า การลงทุนในความสามารถของพนักงาน หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ ภายในองค์กร เพื่อให้เราสามารถอยู่รอดและเจริญเติบโตในอนาคตได้อย่างยั่งยืน
O: Openness (เปิดรับ)
นักการตลาดยุคใหม่ต้องเปิดโอกาสให้ทีมได้แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนแนวทางหรือความคิดใหม่ ๆ ลองใช้เทคโนโลยีใหม่เข้ามาช่วยเสริมในสิ่งที่ขาดให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น การเปิดรับความคิดและการเสนอคำแนะนำจากสมาชิกในทีมเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมที่สร้างสรรค์และสนับสนุนนวัตกรรมในธุรกิจ การให้โอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจและการเลือกใช้เทคโนโลยีใหม่เป็นวิธีที่ดีในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวทันสมัย สร้างคุณค่าเพิ่มให้กับลูกค้าและตลาดของเรา
T: Timeliness (ทันที)
ยุคนี้จะทำอะไรไม่ต้องรอแล้ว เพราะทุกอย่างขับเคลื่อนอย่างไม่สิ้นสุด ต้องมีภาวะผู้นำฉลาดในการตัดสินใจภายใต้ข้อมูลที่มี ให้นึกไว้เสมอว่าในขณะที่เรากำลังเร่งเครื่อง คู่แข่งของเราก็เร่งขับเคลื่อนไม่แพ้เราเหมือนกัน ดังนั้นการปรับตัวแล้วลงมือทำทันทีจะทำให้เรามีสิทธิ์คว้าโอกาสได้ก่อน และอยู่รอดในทุกสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
แนวคิด P-I-L-O-T สามารถนำไปปรับใช้ได้ในสายงานที่หลากหลาย หากคุณไม่ใช่นักการตลาดก็สามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะกับการทำงานของคุณเองได้เช่นกัน
โฆษณา