สุขภาพจิตคนไทยใน 10 ปีข้างหน้า

หมดไฟ คิดมาก วิตกกังวล ท้อแท้ เบื่อหน่าย เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย ร้องไห้ง่าย อ่อนไหวเก่ง ฯลฯ
ปัจจุบันชีวิตของผู้คนเต็มไปด้วยความเร่งรีบ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้การทำงานของสารสื่อประสาทบกพร่อง เกิดภาวะสุขภาพจิตรูปแบบต่างๆ
The Secret Sauce จะมาฉายภาพ ‘สุขภาพจิตคนไทยในอีก 10 ปีข้างหน้า’ และฉากทัศน์ทั้ง 5 แบบจากความหวาดกลัวสู่จุดหมายแห่งความสุข?
  • 12
โฆษณา