10 ธ.ค. 2023 เวลา 23:00 • หนังสือ

EP 1984 Book Review Manifest

ถ้าเราอยากจะสำเร็จ เราจะต้องมีความเชื่อ และใส่ความคิดเชิงบวกเข้าไป หนังสือเล่มนี้บอกสิ่งสำคัญต่าง ๆ ที่จะช่วยทำให้เราสำเร็จ ผมนำมารีวิวไว้ในตอนนี้ด้วย ลองฟังกันได้ครับ
โฆษณา