11 ธ.ค. 2023 เวลา 23:00

Culture Crush Ep.72 I สร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อสืบทอดกิจการ

การสืบทอดธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่น โอกาสประสบความสำเร็จมีแค่ 30% ซึ่งเรามักได้ยินบ่อยๆว่าการรักษาความสำเร็จยากกว่าการสร้างความสำเร็จใหม่ๆ เพราะมีความคาดหวัง มีการต่อยอดจากของเดิมที่ทำได้ดีอยู่แล้ว แล้วเราจะทำอย่างไรให้ที่จะทำให้การสร้างวัฒนธรรมองค์กร จะมีส่วนทำให้การสืบทอดธุรกิจเป็นไปได้ด้วยดี
Key takeaways:
1) ธรรมชาติของธุรกิจที่มีการสืบทอดมีความท้าทาย ที่มีส่วนผสมของความสัมพันธ์ และธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้อง
2) การทำความเข้าใจที่มาของวัฒนธรรมองค์กรในปัจจุบันของธุรกิจ เพื่อดูว่าอะไรที่เราควรรักษา และอะไรที่ควรต้องปรับเปลี่ยน ต่อยอด
3) การ Engage Stakeholder โดยเฉพาะกลุ่มที่เราต้องรับช่วงต่อตลอดเวลา
4) การสื่อสารอย่างต่อเนื่องถึงความสำคัญของการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
Podcaster: บอล - สุรัตน์ โพธิปราสาท ผู้ก่อตั้งเพจ A Cup of Culture
รับชม ep.อื่นๆ ของ Culture Crush ได้ที่ www.brightsidepeople.com/culture-crush/
———–
#วัฒนธรรมองค์กร
#corporateculture
#organizationalculture
#culturecrush
โฆษณา