14 ธ.ค. 2023 เวลา 17:28 • ธุรกิจ
ผมเคยทำงานด้านนี้มาโดยตรง ยืนยันครับว่า sms never dies สังเกตว่า sms ที่มาจากหน่วยงานหรือองค์กร บริษัทฯที่น่าเชื่อถือ (ไม่ใช่พวกมิจฉาชีพ)ยังคงไปได้อีกนาน
โฆษณา