18 ธ.ค. 2023 เวลา 14:46

Culture Crush Ep.73 I อย่าปล่อยให้องค์กรพังด้วย Micromanagement

Micromanagement คำนี้เป็นลบมากกว่าบวก และยิ่งเป็นประเด็นมากขึ้นเรื่อยๆ ที่สะท้อนความไม่ไว้วางใจในการทำงานของหัวหน้างานกับลูกน้อง ผ่านการควบคุมและลงรายละเอียดยิบย่อย (มากเกินความจำเป็น) ซึ่งการจัดการเรื่องนี้ในบริบทของ Culture Crush เราจะพูดถึงการใช้วัฒนธรรมองค์กรในการแก้ปัญหา Micromanagement ที่มีมากเกินไปในองค์กรของท่าน
Key takeaways:
1) Micromanagement คือการที่หัวหน้างานควบคุมอย่างใกล้ชิด เพราะความไม่ไว้ใจ กับพนักงานที่ถูกมอบหมาย
2) ลดทอนแรงจูงใจ และคุณค่าของทีมงาน จากการถูกกำกับดูแลตลอดเวลา
3) ผู้นําจําเป็นต้องสร้างวัฒนธรรมความไว้วางใจ Empower (มอบอำนาจ) ให้กับพนักงาน และส่งเสริมอิสระในการทํางาน
Podcaster: บอล - สุรัตน์ โพธิปราสาท ผู้ก่อตั้งเพจ A Cup of Culture
รับชม ep.อื่นๆ ของ Culture Crush ได้ที่ www.brightsidepeople.com/culture-crush/
———–
#วัฒนธรรมองค์กร
#corporateculture
#organizationalculture
#culturecrush
โฆษณา