20 ธ.ค. 2023 เวลา 23:00

Culture Crush Ep.75 I 10 เทรนด์วัฒนธรรมองค์กร 2024

เทรนด์ของวัฒนธรรมองค์กรอะไรที่กำลังจะเกิดขึ้นในปี 2024 ตามการจับตาดูขององค์กรชั้นนำของโลกหลายๆที่ อันไหนแรงอย่างต่อเนื่อง และอันไหนเป็นเรื่องใหม่ที่จะเกิดขึ้น
Key takeaways:
1) Human Centric Culture ยังเป็นสิ่งที่องค์กรชั้นนำของโลกให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง
2) การลงทุนในเรื่องของ People Development ยังเป็นสิ่งที่จะต้องมีอย่างต่อเนื่อง
3) การสื่อสาร ยังคงเป็นเรื่องสำคัญและต้องมีในทุกวัฒนธรรมองค์กร
4) เทรนด์ในเรื่อง AI จะถูกเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ควรใช้วัฒนธรรมองค์กรเป็นตัวขับเคลื่อน
Podcaster: บอล - สุรัตน์ โพธิปราสาท ผู้ก่อตั้งเพจ A Cup of Culture
รับชม ep.อื่นๆ ของ Culture Crush ได้ที่ www.brightsidepeople.com/culture-crush/
———–
#วัฒนธรรมองค์กร
#corporateculture
#organizationalculture
#culturecrush
โฆษณา