22 ธ.ค. 2023 เวลา 01:52 • สิ่งแวดล้อม

เครื่องกรองฝุ่นละอองและกำจัดเชื้อโรคในอากาศ (IonFresh+) เทคโนโลยีรับมือฝุ่น PM2.5

ปัญหาฝุ่นละอองเป็นพิษ หรือ ‘ฝุ่น PM2.5’ (ฝุ่นละอองที่มีขนาดอนุภาคเล็กกว่า 2.5 ไมครอน) มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกปี ยิ่งเฉพาะในช่วงฤดูหนาวที่มีสภาวะอากาศแห้งและนิ่ง ทำให้ฝุ่นละอองแขวนลอยอยู่ในบรรยากาศได้นาน ส่งผลให้ค่า PM2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและมีค่าเกินมาตรฐาน อยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน
1
โดยฝุ่น PM2.5 ถือเป็นมลพิษต่อสุขภาพของมนุษย์ตามที่องค์การอนามัยโลกให้ความสำคัญ เพราะเป็นฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กมากจนหายใจเข้าไปสู่ปอด และซึมผ่านผนังปอดเข้าสู่กระแสเลือดได้ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งโรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด และโรคเรื้อรังอื่น ๆ
สำหรับแนวทางการป้องกันฝุ่น PM2.5 จะใช้วิธีสวมหน้ากาก N95 และการใช้เครื่องฟอกอากาศ ซึ่งเครื่องฟอกอากาศส่วนใหญ่ที่ใช้ในอาคารจะมีอัตราการสร้างอากาศบริสุทธิ์ที่ต่ำกว่า 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงเท่านั้น ไม่สามารถใช้งานกับห้องขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่มากกว่า 100 ตารางเมตร เช่น ห้องประชุม ห้องทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดร.พรอนงค์ พงษ์ไพบูลย์ และทีมวิจัยวิจัยนวัตกรรมไร้สายและระบบอัจฉริยะ (WISRD) เนคเทค สวทช. ได้พัฒนา ‘เครื่องกรองฝุ่นละอองและกำจัดเชื้อโรคในอากาศ (IonFresh+)’ ที่ใช้งานได้ในห้องขนาดใหญ่ เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อโรคในอากาศ
เครื่องกรองฝุ่นละอองและกำจัดเชื้อโรคในอากาศ (IonFresh+) อาศัยหลักการทำงานของเทคโนโลยีการตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิตในการกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ โดยใช้วัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ในการปล่อยประจุ และปรับวิธีการติดตั้งแผ่นกรองคาร์บอน เพื่อช่วยลดโอโซนที่เกิดขึ้น มีค่าความเข้มข้นของโอโซนเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ไม่เกิน 10 ppb (ค่ามาตรฐานกรมควบคุมมลพิษ คือ ไม่เกิน 100 ppb)
ภายในเครื่องยังมีเทคโนโลยีการกำจัดเชื้อโรคด้วยประจุไฟฟ้าและการฉายแสงยูวีซี สามารถกำจัดเชื้อโรคในอากาศได้ นอกจากนี้ตัวเครื่องยังมีระบบควบคุมการทำงานแบบอัตโนมัติตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และค่าความเข้มข้นของโอโซนในอากาศ
จุดเด่นของเครื่องกรองฝุ่นละอองและกำจัดเชื้อโรคในอากาศ (IonFresh+) คือ กรองฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 มีอัตราการสร้างอากาศบริสุทธิ์ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง เหมาะกับการใช้งานในห้องขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่ 150-200 ตารางเมตร ทำความสะอาดชุดกรองอากาศได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนใหม่ ต่างจากเครื่องฟอกอากาศทั่วไปที่เมื่อกรองฝุ่นละอองเต็มประสิทธิภาพแล้วจะเกิดการอุดตัน ทำให้ต้องทิ้งและซื้อเปลี่ยนใหม่ ที่สำคัญคือ IonFresh+ เคลื่อนย้ายได้สะดวก และมีระบบควบคุมการทำงานแบบอัตโนมัติ
เครื่องกรองฝุ่นละอองและกำจัดเชื้อโรคในอากาศ (IonFresh+) นับเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีรับมือฝุ่น PM2.5 ที่ผ่านการพัฒนาด้วยศักยภาพของนักวิจัยไทย ตัวเครื่องทำจากวัสดุที่ผลิตและหาซื้อได้เองในประเทศ การประกอบชิ้นส่วนทำโดยคนไทย ทำให้ต้นทุนการผลิตถูกกว่าการนำเข้าจากต่างประเทศหลายเท่าตัว อีกทั้งยังซ่อมบำรุงด้วยตนเองได้ เป็นความหวังในการรองรับแก้ปัญหาวิกฤตการณ์ฝุ่นละลองขนาดเล็กของประเทศไทยได้อย่างดี
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ทีมวิจัยนวัตกรรมไร้สายและระบบอัจฉริยะ (WIS) เนคเทค สวทช. โทร 0 2564 6900
⚛ นิตยสารสาระวิทย์ ⚛
𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸: https://www.facebook.com/sarawitnstda
𝗪𝗲𝗯𝘀𝗶𝘁𝗲: https://www.nstda.or.th/sci2pub/sarawit
𝗧𝘄𝗶𝘁𝘁𝗲𝗿: https://twitter.com/sarawitnstda
𝗕𝗹𝗼𝗰𝗸𝗱𝗶𝘁: https://www.blockdit.com/sarawit
𝗬𝗼𝘂𝗧𝘂𝗯𝗲: https://youtube.com/@SARAWITTV
โฆษณา