24 ธ.ค. 2023 เวลา 13:04 • นิยาย เรื่องสั้น
เปิดใจ เปิดหู เปิดตา >> พร้อมรับเรื่องราวต่างๆ ใหม่ๆ
ทั้งจากการอ่าน การฟัง การดู
มีเวลา มีอารมณ์ มีที่สงบๆ ในการเขียน
เริ่มเขียนในสิ่งที่เรารู้ อย่างมีเหตุผล
และให้เครดิตที่มาของข้อมูล
ฝึกเขียน ลองเขียน ทบทวนการเขียน
ตอบโพสต์ที่เขียนอย่าง "เหมาะสม"
โฆษณา