28 ธ.ค. 2023 เวลา 07:55 • หุ้น & เศรษฐกิจ

สิ้นปี…ได้เวลาประหยัดภาษีไปกับกองทุน RMF จาก บลจ.ดาโอ พร้อมรับหน่วยลงทุนไปออมเพิ่มในพอร์ตเลย! 💰

📌 โปรโมชั่นสำหรับสำหรับผู้ที่ลงทุน ในกองทุน RMF กับ บลจ.ดาโอ ระหว่างวันที่ 3 มกราคม - 29 มกราคม 2566
👉🏻 เมื่อลงทุนในกองทุน DAOL-GLOBALEQRMF และ DAOL-GOLDRMF ทุกๆ 50,000 บาท
✅ รับหน่วยลงทุนกองทุน DAOL-MONEY-R มูลค่า 100 บาท
สำหรับกองทุน​ RMF แนะนำ จาก บลจ.ดาโอ
กองทุน DAOL-GLOBALEQRMF (ความเสี่ยงระดับ 6: เสี่ยงสูง) กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้นคุณภาพดี ที่ผ่านการคัดเลือกมาอย่างพิถีพิถัน โดยล้วนเป็นหุ้นจากบริษัทคุณภาพสูง ที่มีความมั่นคงต่อปัจจัยภายนอกต่างๆ และ สามารถฟื้นตัวได้เร็วหลังจากภาวะวิกฤติ ด้วยเกณฑ์การคัดเลือกจากผู้จัดการกองทุนที่้เชื่อถือได้ทั่วโลก เหมาะกับนักลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงได้มากขึ้นในการลงทุนระยะยาว
กองทุน DAOL-GOLDRMF (ความเสี่ยงระดับ 7: เสี่ยงสูง) กองทุนที่เน้นลงทุนในทองคำและแร่เงิน รวมถึงหุ้นเหมือง ซึ่งผลประโยชน์จากทองคำยังคงที่มีความน่าสนใจมากขึ้นในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย และในยามที่ความผันผวนในตลาดสูงขึ้นส่งผลให้ราคาของทองคำสูงขึ้น ประกอบกับสถานการณ์ราคาน้ำมันเริ่มผ่อนคลายและถูกลง ซึ่งเป็นต้นทุนหลักของเหมืองผลิตแร่ทองคำ จึงเป็นสินทรัพย์ที่กำลังได้รับแรงสนับสนุนเป็นอย่างดี
ดูข้อมูล DAOL-GLOBALEQRMF เพิ่มเติม : https://www.daolinvestment.co.th/mutual-fund/rmf/daol-globaleqrmf
ดูข้อมูล DAOL-GOLDRMF เพิ่มเติม : https://daolinvestment.co.th/mutual-fund/rmf/daol-goldrmf
💰 เปิดบัญชีออนไลน์ง่าย ๆ ได้แล้ว: https://oa.daolinvestment.co.th/index.html
💵 ซื้อผ่านตัวแทนการขาย: https://www.daolinvestment.co.th/investor-services/selling-agents
☎️ Contact center: 02-351-1800 กด 2
❗️ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
❗️ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวด้วย
❗️หากผู้ลงทุนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับ พร้อมชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
❗️เนื่องจากกองทุน DAOL-GOLDRMF และ DAOL-GLOBALEQRMF มีการลงทุนในต่างประเทศและไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน โดยป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจาก อัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
❗️แม้ว่ากองทุนรวมตลาดเงินลงทุนได้เฉพาะทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงต่ำ แต่ก็มีโอกาสขาดทุนได้
❗️สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมพร้อมรับ หนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด (บลจ.ดาโอ) หรือตัวแทนการขายและรับซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ.ดาโอ
โฆษณา