3 ม.ค. เวลา 23:00

Culture Crush Ep.76 I หนังสือวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ควรพลาด

หนังสือ 4 เล่ม ที่พูดถึงวัฒนธรรมองค์กร โดย 4 เล่มนี้เป็นเรื่องราวของ 4 องค์กร Culture First Company ที่ล้วนประสบความสำเร็จ ในการที่นำเอาวัฒนธรรมองค์กรมาส่งเสริมให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ
Key takeaways:
1) วัฒนธรรมองค์กรที่ดี จะส่งผลถึงความสุขของคนในองค์กร และจะส่งผลไปถึงลูกค้า Delivering Happiness - Tony Hsieh
2) วัฒนธรรมองค์กรไม่ได้เป็นแค่ส่วนหนึ่ง แต่เป็นส่วนที่สำคัญมากๆ ในการพลิกฟื้นองค์กรให้ดีขึ้น จากหนังสือ Who Says Elephants Can't Dance - Louis. V. Gerstner
3) IKEA ใช้ Core Vales เป็นหลักในการขยายสาขา แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมพื้นถิ่นที่แตกต่างกัน จากหนังสือ Design by IKEA : A Cultural History - Sara Kristoffersson
4) ผู้นำที่เอาจริงเรื่องการสร้างวัฒนธรรมองค์กร มักจะให้ความสำคัญกับ Mission และ Core value จากหนังสือ Winning - Jack Welch
Podcaster: บอล - สุรัตน์ โพธิปราสาท ผู้ก่อตั้งเพจ A Cup of Culture
รับชม ep.อื่นๆ ของ Culture Crush ได้ที่ www.brightsidepeople.com/culture-crush/
———–
#วัฒนธรรมองค์กร
#corporateculture
#organizationalculture
#culturecrush
โฆษณา