4 มี.ค. เวลา 02:11 • สุขภาพ

ข้อแนะนำในการเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับผู้ป่วยอัลไซเมอร์

1. เลือกกิจกรรมที่ไม่ซับซ้อน ไม่ใช้เวลานาน และเป็นกิจกรรมที่ผู้ป่วยคุ้นเคย
2. สังเกตุดูว่ากิจกรรมไหนที่ผู้ป่วยชื่นชอบ และใส่ลงไปในกิจกรรมประจำวัน
3. เลือกกิจกรรมที่ไม่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เช่น การวิ่ง หรือ ปาลูกดอก
4. มุ่งเน้นสร้างความเพลิดเพลินให้ผู้ป่วย ไม่ใช่ผลแพ้ชนะ หรือความสำเร็จ
5. สังเกตุอารมณ์ผู้ป่วย หากผู้ป่วยเล่นนานเกินไป หรือมีอารมณ์เบื่อ ควรหยุดพัก หรือเปลี่ยนกิจกรรมใหม่
6. เลือกกิจกรรมที่เพิ่มคุณค่าในตัวเอง เช่น การช่วยงานบ้าน จัดโต๊ะอาหาร หรือเตรียมอาหาร สามารถช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกว่าตนมีประโยชน์
7. เลือกเวลาทำกิจกรรมให้เหมาะสม เช่น ไม่ทำกิจกรรมตอนเย็นที่ผู้ป่วยอาจเหน็ดเหนื่อยและต้องการพักผ่อน หรือ ไม่ออกกำลังกายใกล้เวลาเข้านอน
จากอาการของโรค พึงระวังว่า กิจกรรมที่ผู้ป่วยเคยชอบทำมาก่อน ในบางวัน ผู้ป่วยอาจไม่อยากทำ หรือไม่ชอบทำ ซึ่งผู้ดูแลอาจต้องหากิจกรรมสำรองไว้ด้วย
โฆษณา