9 มิ.ย. เวลา 02:20 • สุขภาพ

การดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ในระยะปลาย

ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ในระยะปลาย จะเริ่มมีปัญหาด้านการทานและการกลืนอาหาร การเดิน และไม่สามารถสื่อสารบอกความรู้สึกได้ ดังนั้นผู้ดูแลต้องให้ความช่วยเหลือเต็มเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด สิ่งที่ผู้ดูแลควรช่วยเหลือ คือ
1.สร้างบรรยากาศแวดล้อมให้เหมาะสม ทั้งด้านอุณหภูมิ ความสะดวกสบาย และผ่อนคลาย
2.ดูแลให้ผู้ป่วยทานอาหารได้ครบหมู่ ในปริมาณที่เหมาะสมกับร่างกาย
3.ดูแลในเรื่องสุขลักษณะทั่วไป เช่น อาบน้ำ หรือชำระร่างกายให้สะอาด ดูแลสุขภาพปาก และผิวหนัง
4.พาผู้ป่วยเดินออกกำลัง หรือ ได้ออกกำลังที่เหมาะสมกับสภาพร่ายกายอยู่เป็นประจำ
5.จัดเตรียมให้ผู้ป่วยได้ทานยาครบถ้วนตามแพทย์แนะนำ
6.หมั่นสังเกตุ อาการผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น เช่น ปัญหาด้านระบบการหายใจ หรือ แผลกดทับ และรีบปรึกษาแพทย์ทันทีหากมีสิ่งผิดปกติ
โฆษณา