8 ม.ค. เวลา 12:07 • สิ่งแวดล้อม

อังกฤษจะ ban การนำเข้าสินค้าเกษตรที่เชื่อมโยงการทำลายป่า

กระทรวงสิ่งแวดล้อม อาหารและกิจการชนบท (DEFRA) ของอังกฤษออกข้อเสนอห้ามการนำเข้าสินค้าเกษตรที่เชื่อมโยงการทำลายป่า อันได้แก่เนื้อวัว หนังสัตว์ ถั่วเหลือง น้ำมันปาล์ม และโกโก้ โดยผู้นำเข้ารายใหญ่ (มียอดข่ายเกิน 50 ล้านปอนด์/ปี และค้าสินค้าที่กำหนดเกิน 500 ตัน/ปี) จะต้องทำการทวนสอบ (due diligence) ตลอด supply chain เพื่อประกันว่าไม่มีการทำลายป่าในการผลิตพืชผลเหล่านั้น
ทั้งนี้ สหภาพยุโรป (EU) ได้ออกกฎหมายลักษณะนี้ไปแล้วเมื่อกลางปีที่ผ่านมาแล้ว
เครดิตภาพ : https://www.thegrocer.co.uk/
โฆษณา