8 ม.ค. เวลา 23:47 • การเมือง

Great Policy นโยบายที่ดียอดเยี่ยมคืออะไร EP.1

นโยบายที่ดีและยอดเยี่ยม คือ นโยบายที่ทำ
เพื่อส่วนรวม เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม
ทำให้คนในสังคมโดยรวมได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง โดยไม่กระทบต่อ ระบบการบริหารการจัดการที่มีอยู่แล้ว ถือว่าเป็นการสร้างอำนาจอธิปไตยให้กับประชาชน หรือเรียกทางวิชาการว่า เป็นการสร้างระบอบประชาธิปไตย นั่นเองครับ เช่น แนวคิด ที่เป็นตัวอย่างดังนี้
นโบาย 30บาททรักษาทุกโรค เป็นการคิดนอกกรอบ เน้นสวัสดิการของประชาชน ที่เข้าไม่ถึง เกิดจากผู้มีวิสัยทัศน์ ไม่กี่คน ที่พยายามแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับสังคมคนส่วนใหญ่ของประเทศ
1.ค่ารักษาพยาบาลแพงมาก จนคนส่วนใหญ่ที่ยากจน เข้าไม่ถึงการรักษา
2.มีการบริหารการจัดการที่ถูกต้อง (Implement) เป็น มองเห็นวิธีการบริหารจัดการงบประมาณ บุคลากร และแก้ปัญหาในโจทย์ในข้อแรกได้
เมื่อแนวทางชัด จึงทำได้สำเร็จ กลายเป็นนโยบายที่คนจดจำไปอีกนานแสนนาน
- คนคิด ต้องเข้าใจปัญหาจริง จดจ่อ จริงจัง มุ่งมั่น จนเกิดปัญญา แนวทางในการแก้ปัญหานั้นได้
- คนที่ดำเนินงาน ต้องเข้าใจระบบไอทีระดับ Cloud Data Center, Backup, DR site, Network security, โครงสร้าง และการออกแบบ Software, Hardware รองรับ 100 ล้าน Concurrent users, มีประสบการณ์​ในการบริหารการดำเนินการ (Implement) Software ขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อนสูงได้อย่างเข้าใจ
- ต้องเข้าใจปัญหาการทำงานคู่ขนานระบบใหม่ และระบบเก่า คนเก่าที่มี, การจัดทำคู่มือ, การประชาสัมพันธ์​ให้ทำงานได้จริง
- ต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการคนหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง คนGen X, Y เหมาะสม
การศึกษาตามอัธยาศัย​
1.การศึกษา​ตามอัธยาศัย ภายในไม่กี่ปี
- จะมีคนเรียนจบจากระบบนี้หลายแสนคน
- โรงเรียนเล็ก สถานที่ห่างไกล จะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป
- ระบบนี้เรียนสนุก ได้ความรู้จริง มีการให้คะแนนครูผู้สอนทุกชั่วโมง เพื่อหาครูเก่งจริงสอนดี สอนสนุก
- วิชาออฟไลน์ จะได้เรียนกับมืออาชีพตัวจริง
- การศึกษาอาชีพของครอบครัว คือ เรื่องแยกต่างหาก อาจนับหน่วยกิจให้ ถ้าชั่วโมงมากพอ
- ผู้ปกครอง ก็เข้าเรียนได้
- คนที่หลุดจากการระบบการศึกษา จะเข้าเรียนเพราะเรียนสนุก เลือกเรียนวิชาที่ชอบได้ และได้วุฒิ
- คนไทยจะมีความรู้มากขึ้น
- ช่วยผู้ประกอบการแก้ปัญหาขาดบุคลากรที่มี Skill เฉพาะด้าน
- ระยะ5ปี ครูจะลดลง เหลือครูต้นแบบสอนดี สอนสนุก และเจ้าหน้าที่เปิดชั่วโมง และตรวจการบ้าน
- อนาคตโรงเรียนจะกลายเป็นสถานที่พบปะพูดคุยเล่นเวลาพัก โดยทุกชั่วโมงเรียนเด็กแต่ละคนจะเข้าเรียนออนไลน์วิชาที่ตนเองชอบผ่านTablet
- เราจะผลักดันคนกลับภูมิลำเนา​ Work anywhere และร่วมพัฒนาบ้านเกิด
- งบกระทรวงปีละ 3แสนล้านจะลดลงเหลือแค่ไม่เกินแสนล้านบาท
- ชมรม... แห่งชาติ จะสร้างบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ทำให้ประเทศไทย​กลายเป็นประเทศ​ที่มีคนเก่งจริง รู้จริง ระดับด็อกเตอร์​ Specialist​ แบบประเทศ​พัฒนาแล้ว
การศึกษา​ทางเลือก
เข้าเรียนได้ทุกคน Online แค่เก็บชั่วโมงเรียนให้ครบ
- ได้ใบ Certificate
- ได้ใบวุฒิ
- วิชาบังคับ 5ชั่วโมงต่อสัปดาห์
- วิชาเลือกเสรี 15-35ชั่วโมงต่อสัปดาห์
- ได้เลือกเรียนวิชาที่ชอบ โดยไม่จำกัดวุฒิ อายุ
- วิชา Off line จะได้เรียนกับมืออาชีพโดยตรง
นโยบายที่ดียอดเยี่ยม ยังมีต่อ...
โฆษณา