11 ม.ค. เวลา 00:07 • ความคิดเห็น
เราควรหรือไม่ควรมี อิสระในการสร้างหรือเชื่อความงมงาย ?
คำถามนี้ถูกลบ
อิสระของแต่ละคน
ความจริงที่เขาเจอ และสัมผัส
ความจริงที่เราเจอ และสัมผัส
ความเชื่อ ความจริง
ความไม่เชื่อ ไม่จริง
ไม่เคยเจอ ไม่เคยสัมผัส
ปัจจัย ปัจเจก ความงมงายของใคร
ปัจจัย ปัจเจก ความไม่งมงายของใคร
โฆษณา