13 ม.ค. เวลา 05:20 • การเมือง

ไต้หวันเปิดคูหาลงคะแนน เลือกตั้งชี้ชะตาโลก

โฆษณา