14 ม.ค. เวลา 08:16 • ความคิดเห็น
ส่วนใหญ่จะจริงเช่นนั้น
เพราะไม่สมบูรณ์
บ้างตั้งใจแต่งผสม
บ้างไม่ได้ตั้งใจ แต่ฟังมา อ่านมา จากหลักฐาน
จากบันทึก
บางคนให้เต็ม100% ไม่เผื่อใจ ไม่เผื่อที่ว่าง
บางคนเผื่อที่ว่างไว้ ไม่100%
ในบางเรื่อง บางอย่าง
นานาจิต นานาวิเคราะห์ นานาแยกแยะ
นานาชุดความรู้ นานาข้อมูล
แตกต่างกัน เหมือนกัน คล้ายกัน
และต้องกลับมาถามจิตตนเองกันทุกๆคนอีกว่า
สาระสำคัญคืออะไรในสิ่งที่เราคิด ที่เรารู้สึก ที่เราต้องการ
ถ้าไม่มีใครในดวงดาวนี้ หาคำตอบ ความกระจ่างให้เราได้
เราก็ต้องหาคำตอบให้ตนเอง
ว่าเราจะเอาอะไรกับมัน
สาเหตุ เหตุผล จริง แต่ง ลวง หลอก โกงกิน เข่นฆ่า
หักหลัง ใส่ร้าย อำนาจ โลภ กิเลส มืด เงินทอง
และอีกมากมาย
สาระสำคัญ ประโยชน์ สติ ปัญญา จิตใจ ศีล สมาธิ
เมตตา อโหสิกรรม ให้อภัย สัจธรรมจิต
ปล่อยวาง อดีต ปัจจุบัน อนาคต
ชาติภพ บาป บุญ กรรม วาสนา นานาจิต
ชดใช้ วงจร วนเวียนว่าย
จิตตน จิตเขา จิตเรา
และถ้าไม่มีเรื่องสิ่งเหล่านั้นในหัว ในความคิด
ความเชื่อ ไม่เชื่อ ความศรัทธา ไม่ศรัทธา เฉยๆ
มันก็จะเป็นความรู้ความคิดอีกชุดนึง อีกแบบนึง
ที่ไม่ใช่เรื่องจิตวิญญาณภายใน
แต่จะเป็นเรื่องทางโลกที่จับต้องได้
แบบนั้นก็เลยต้องเห็นแค่หลักฐานต่างๆในหลากหลายทาง
หลากหลายที่ ให้คิด วิเคราะห์ เปรียบเทียบ
สันนิษฐาน ถกเถียง หาข้อเท็จจริงกันต่อไปเรื่อยๆ
ตามหลักของมัน ใช้เวลายาวนาน จนเราตายจากโลกนี้ไปแล้ว จนมีคนรุ่นต่อๆไปค้นหาต่อไป และรุ่นต่อไป
ในความสงสัย ในการอยากรู้ความจริง ค้นหาความจริง
บางเรื่องก็ไม่มีวันได้พบกับความจริงได้
จนเราต้องย้ายไปอยู่ดวงดาวอื่น
และก็ไปฝังรากความทรงจำที่ดาวอื่นต่อไป
บันทึกกันต่อไป
ผู้บันทึก ผู้เดินทาง ผู้มาก่อนกาล
และกาลมาก่อนทุกผู้คน
โฆษณา