16 ม.ค. เวลา 23:00

Culture Crush Ep.77 I 4 สิ่งที่ควรรู้ก่อนสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรต้องมีการลงทุน ลงแรง ใช้ทรัพยากรต่างๆ เพระฉะนั้นก่อนสร้างวัฒนธรรมองค์กรมีอะไรบ้างทื่ต้องรู้ก่อน
Key takeaways:
1) เป้าหมายที่เราจริงจังในเชิงธุรกิจในระยะยาวคืออะไร แล้ววัฒนธรรมองค์กรจะพาเราไปถึงจุดนั้นได้
2) ผู้บริหารมีความคาดหวัง หรือมองวัฒนธรรมองค์กรเป็นแบบไหน ก็จะออกแรงตามนั้น
3) เข้าใจธรรมชาติในการตอบรับการเปลี่ยนแปลงของคนในองค์กร เพื่อเตรียมการและรับมือให้ได้
4) การหาแนวร่วม และสนับสนุน (Change Agent) ในทุกระดับ ให้เจอก่อนตั้งแต่แรก
Podcaster: บอล - สุรัตน์ โพธิปราสาท ผู้ก่อตั้งเพจ A Cup of Culture
รับชม ep.อื่นๆ ของ Culture Crush ได้ที่ www.brightsidepeople.com/culture-crush/
———–
#วัฒนธรรมองค์กร
#corporateculture
#organizationalculture
#culturecrush
โฆษณา