25 ม.ค. เวลา 02:00 • การศึกษา

5 เทคนิคพัฒนาสกิลภาษา ยกระดับการทำงาน แบบไม่เสียเงินสักบาท!

การพัฒนาทักษะทางภาษานอกจากจะทำให้เราสามารถหาข้อมูลต่าง ๆ รอบตัวได้มากขึ้น ยังเป็นการช่วยยกระดับศักยภาพในการทำงานให้โดดเด่นตามไปด้วย เพราะเมื่อคนทำงานสามารถสื่อสารภาษาที่ 2 หรือ 3 ได้อย่างเป็นธรรมชาติ จะก่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้องานและสร้างผลลัพธ์ที่ดีได้มากขึ้น 📣
ถึงอย่างนั้นคนจำนวนมากมักจะมองว่าการเรียนภาษามีราคาที่ต้องจ่ายแพงแสนแพง ด้วยการเรียนตามสถาบันหรือแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ แต่ในความเป็นจริงเรื่องของทักษะภาษา เราสามารถที่จะเรียนรู้เองได้หลายวิธีจากการใช้งานและสร้างความเคยชิน ซึ่งในวันนี้เราได้นำมาแชร์ด้วยกัน 5 เทคนิค ได้แก่
1. เรียนรู้จากชีวิตประจำวันและสื่อบันเทิงรอบตัว
คนที่ประสบความสำเร็จทางภาษามักจะกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า การทำให้ภาษาต่างชาติเข้าถึงเราได้ง่ายที่สุดคือการนำมาผสมกับความบันเทิงใกล้ตัว เช่น เพลง ภาพยนตร์ หรือหนังสือ เพราะกิจกรรมเหล่านี้ทำให้เกิดการจดจำภาษาด้วยความไม่เครียด จึงมีผลให้ผู้เรียนเข้าใจและจำได้ดีกว่าปกติ
1
ดังนั้นเทคนิคแรกของการเรียนภาษา จึงเป็นการที่เราพยายามแปลงสื่อใกล้ตัวให้กลายเป็นภาษาที่เราต้องการจะเรียนรู้ เช่น ถ้าชื่นชอบการดูภาพยนตร์/ซีรีส์ ให้ปรับเป็นแบบบรรยายตามภาษานั้น ๆ ให้เราอ่านตามได้และเห็นบริบทของการใช้รูปประโยค หรือถ้าชอบฟังเพลง ให้ลองฟังเพลงภาษาที่เราอยากเรียนรู้และลองหาคำแปล เพื่อให้เข้าใจความหมาย
โดยการเรียนรู้ภาษาจากกิจกรรมรอบตัวนั้นสามารถต่อยอดไปสู่การทำงานได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นตัวการในการสร้างบทสนทนาอย่างไม่เป็นทางการ และยังทำให้เห็นรูปแบบของภาษาที่ใช้โดยคนทั่วไปอีกด้วย
2. พัฒนาด้วยการแปลงบริบทจากไทยสู่ภาษาอื่น ๆ
อีกหนึ่งวิธีการยกระดับการใช้งานภาษาผ่านงานที่ทำอยู่ คือการที่เราพยายามแปลงบริบทของภาษาจากไทยในกิจวัตรทั่วไปของงานให้กลายเป็นภาษาอื่นอีกครั้ง เช่น ถ้าวันนี้เรามีนำเสนองานกับทีม เมื่อผ่านพ้นการนำเสนอไปแล้ว ให้ลองนำพรีเซนต์เดิมมาปรับเป็นภาษาอื่น และลองนำเสนอคนเดียวด้วยภาษาที่เลือก …ถ้าหากเรามีการใช้วิธีนี้อย่างสม่ำเสมอ ก็จะทำให้เราสามารถเข้าใจเนื้องานของตัวเองเป็นภาษาอื่น ๆ ได้แบบไม่ยาก
3. เทคนิคสร้างบรรยากาศในการใช้ภาษา
ใช่ว่าการพัฒนาทักษะภาษาจะต้องทำเพียงคนเดียว แต่เรายังสามารถพัฒนาร่วมกับคนในทีมได้เพื่อให้ทั้งองค์กรถูกยกระดับไปพร้อมกัน ผ่านเทคนิค ‘การสร้างบรรยากาศ’ ที่หมายถึง การทำให้สภาพแวดล้อมรอบตัวใช้ภาษาอื่นในการสื่อสารทั้งหมด โดยไม่มีการละเว้นใครคนใดคนหนึ่ง เพื่อกระตุ้นให้ทุกคนใช้งานและเรียนรู้ซึ่งกันและกัน (ทำในเฉพาะช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง) เช่น เราอาจจะกำหนดว่าทุกวันจันทร์กับวันพุธ ทุกคนในองค์กรต้องสื่อสารกันด้วยภาษาที่ไม่ใช่ภาษาไทย เป็นต้น
4. การจำคำศัพท์และประกอบรูปประโยค
เทคนิคถัดมาเป็นรายละเอียดเล็ก ๆ ที่มีผลต่อการยกระดับภาษาเป็นอย่างมาก นั่นคือ ‘เทคนิคการจำคำศัพท์และประกอบรูปประโยค’ คือ การที่เราจดจำคำศัพท์ที่ใช้ในงานของตัวเอง (ที่เราพบเจอในแต่ละวัน) อาจจะเป็นศัพท์เทคนิค ศัพท์เฉพาะ หรือศัพท์ทั่วไป อย่างน้อยวันละ 5-10 คำ จากนั้นหาความหมายของคำเหล่านั้น และลองนำมาแต่งเป็นประโยคต่าง ๆ แตกย่อยอีกคำละ 5 ประโยค …
โดยข้อดีของเทคนิคนี้คือเราสามารถทำได้ในทุก ๆ วัน และทำได้อย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญประโยคหรือคำศัพท์เหล่านั้นยังใช้งานได้จริง 100% เนื่องจากเป็นการหยิบคำมาจากที่ได้พบเจอนั่นเอง
5. ทำซ้ำ ทำวน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมชาติ
สิ่งสำคัญที่เป็นพื้นฐาน แต่หลายคนพลาดไป คือการพัฒนาสกิลภาษานั้นต้องมีความสม่ำเสมอ โดยไม่ว่าคุณจะเลือกเทคนิคไหนในการอัปสกิล ก็ต้องไม่ลืมเทคนิคของการทำซ้ำ ทำวน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องอย่างน้อย 3-6 เดือน
การฝึกและเรียนรู้เหล่านี้ถึงจะออกดอกออกผลไปสู่ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพต่องาน เพราะเมื่อใดก็ตามที่เราหยุดทำ การจดจำทางภาษาก็จะหยุดลงและอาจจะต้องกลับมารื้อฟื้นใหม่เรื่อย ๆ ดังนั้นเทคนิคสุดท้ายอย่างการทำซ้ำ-ทำวน จึงเป็นข้อที่ลงมือทำง่าย แต่สำเร็จยากสำหรับหลาย ๆ คนเลยล่ะ!
จะเห็นได้ว่าการจะเก่งและโดดเด่นในงานด้วยสกิลภาษาที่พัฒนาขึ้น ในความเป็นจริงมีหลากหลายวิธีที่สามารถทำได้โดยไม่เสียเงิน เพียงแค่ต้องอาศัยความตั้งใจ ความพยายามและความมีวินัยที่ค่อนข้างสูง เพราะฉะนั้นวันนี้หากใครต้องการลงมืออย่างจริงจัง ก็ลองนำเทคนิคทั้ง 5 นี้ไปใช้ ให้สกิลของคุณได้ถูกยกระดับไปมากกว่าเดิมกันดูนะครับ 😁
ติดตาม Community AIA Thailand ได้ที่ https://www.blockdit.com/aiathailand
โฆษณา