25 ม.ค. เวลา 04:44
เด็กเลี้ยงแกะกับต้นไทร 🐑🌳
นานแสนนานมาแล้ว ตั้งแต่สมัยที่สัตว์ ต้นไม้ และผู้คน ยังพูดจาต่อกัน... อ่านต่อ
โฆษณา