25 ม.ค. เวลา 10:43
การพัฒนาทักษะทางภาษานอกจากจะทำให้เราสามารถหาข้อมูลต่าง ๆ รอบตัวได้มากขึ้น ยังเป็นการช่วยยกระดับศักยภาพในการทำงานให้โดดเด่นตามไปด้วย เพราะเมื่อคนทำงานสามารถสื่อสารภาษาที่ 2 หรือ 3 ได้อย่างเป็นธรรมชาติ จะก่อให้เก... อ่านต่อ
โฆษณา