7 ก.พ. เวลา 06:24 • ธุรกิจ

รู้เรื่องการเจียระไนและรูปทรงพลอยสีแบบต่างๆ

การเจียระไนพลอยสีเป็นศิลปะที่ต้องใช้ทักษะฝีมือขั้นสูงและความรอบคอบ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่เนื้อพลอย โดยจะต้องรักษาเนื้อพลอยให้มีน้ำหนักมากที่สุด หน้าพลอยต้องมีสีสันสวยงามหรือเรียกว่า “ไฟดี” ซึ่งพลอยที่เจียระไนได้สัดส่วนดีจะมีหน้าพลอยสวยงาม
การเจียระไนพลอยสีในแต่ละรูปแบบจะให้ประโยชน์แก่พลอยสี ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มสีสัน การคงน้ำหนัก หรือประกายแวววาวมากขึ้น ส่วนรูปทรงพลอยสีจะคล้ายกับรูปทรงที่เคยเรียนในชั้นประถมศึกษาเป็นทรงเรขาคณิต เช่น ทรงกลม วงรี ทรงลูกแพร์ เป็นต้น
รูปแบบเจียระไนและรูปทรงพลอยสีมีอะไรบ้าง ติดตามได้ในคลิปนี้
ติดตามข่าวสารข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับได้เพิ่มเติมที่ https://infocenter.git.or.th/
โฆษณา