8 ก.พ. เวลา 03:26 • วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี

การบริการลูกค้าด้วยระบบอัตโนมัติ: ค้นหาสมดุลระหว่างมนุษย์และเทคโนโลยี

การผลักดันให้ทุกอย่างเป็นระบบอัตโนมัติเป็นวิธีที่ดีที่สุดหรือไม่?
สำหรับธุรกิจทางการเงิน การใช้ระบบอัตโนมัติในการบริการลูกค้าเพื่อลดต้นทุนของคุณนั้นเห็นประโยชน์อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม เราจะต้องประเมินผลกระทบที่บริการหรือระบบอัตโนมัติของโปรแกรมช่วยเหลือจะมีต่อธุรกิจของคุณ พนักงาน และลูกค้าของคุณ
#automatedcustomerservice #Freshworks #SundaeSolutions
โฆษณา