8 ก.พ. เวลา 07:46
อยากให้ที่ไทยมีบ้าง
เป็นปัญหาโลกแตกในสังคมองค์กรมาโดยตลอด เมื่อเจ้านายโทรมาตามงานได้ไม่จำกัดเวลา แม้จะเป็นช่วงหลังเลิกงาน หรือ ระหว่างวันหยุด วันลาของเรา ครั้นจะปฏิเสธ ไม่รับสายก็มักถูกมองว่า ไม่มีน้ำใจให้องค์กร... อ่านต่อ
1
โฆษณา