เปิดอินไซต์เข้าใจพฤติกรรมคน Gen Z ให้มากขึ้น ซึ่งกำลังเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญในการทำการตลาดในอนาคตสำหรับทีม Marketing
ปฏิเสธไม่ได้ว่าเหล่า Gen Zers กำลังก้าวขึ้นมาเป็นผู้ทรงอิทธิพลของโลกในอีก 5 ปีข้างหน้า ปัจจุบันประชากร Gen Z มีจำนวนมากกว่า 2,000 ล้านคน หรือคิดเป็นเกือบร้อยละ 30 ของประชากรโลกทั้งหมด ที่สำคัญคือคนกลุ่มนี้กำลั... อ่านต่อ
3
โฆษณา