17 ก.พ. เวลา 01:00 • การศึกษา

ดวงอาทิตย์เทียม พลังงานสะอาดที่ (อาจจะ) เปลี่ยนโลก

ดวงอาทิตย์เทียม หรือ "เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชัน" เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่จำลองปฏิกิริยาฟิวชันแบบเดียวกับที่เกิดขึ้นในแกนกลางดวงอาทิตย์ ซึ่งสามารถสร้างพลังงานมหาศาลโดยไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ความน่าตื่นเต้นของดวงอาทิตย์เทียม:
  • พลังงานสะอาด: ต่างจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบฟิชชัน ดวงอาทิตย์เทียมไม่สร้างกากกัมมันตรังสีที่อันตราย
  • เชื้อเพลิงมีเหลือเฟือ: เชื้อเพลิงหลักของดวงอาทิตย์เทียมคือไฮโดรเจน ซึ่งสามารถหาได้จากน้ำทะเล
  • พลังงานมหาศาล: ปฏิกิริยาฟิวชันเพียง 1 กรัม สามารถสร้างพลังงานได้เทียบเท่ากับถ่านหิน 10 ตัน
ความท้าทาย:
  • เทคโนโลยีซับซ้อน: การสร้างและควบคุมปฏิกิริยาฟิวชันนั้นยาก
  • อุณหภูมิสูง: ปฏิกิริยาฟิวชันต้องการอุณหภูมิที่ร้อนกว่าแกนกลางดวงอาทิตย์
  • ต้นทุนสูง: การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนี้ยังมีราคาแพง
ความคืบหน้า:
  • จีน: เตาปฏิกรณ์ HL-2M Tokamak ของจีน สามารถสร้างพลาสมาที่มีอุณหภูมิ 70 ล้านองศาเซลเซียส และคงสภาพเสถียรได้นาน 17 นาที
  • เกาหลีใต้: เตาปฏิกรณ์ KSTAR ของเกาหลีใต้ สามารถสร้างพลาสมาที่มีอุณหภูมิ 100 ล้านองศาเซลเซียส และคงสภาพเสถียรได้นาน 20 วินาที
  • ไทย: ประเทศไทยมี " токамак ขนาดกลาง " แห่งเดียวในอาเซียน
อนาคต:
นักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ว่า ดวงอาทิตย์เทียมจะสามารถใช้งานจริงได้ภายใน 30-50 ปีข้างหน้า ดวงอาทิตย์เทียมเป็นเทคโนโลยีที่มีศักยภาพสูง ที่จะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนพลังงาน และลดมลพิษทางอากาศ
โฆษณา