Thailand

เรื่อง “คน” เรื่องสำคัญ

บทความจาก Slingshot Group (Thailand)
.
เมื่อคนในองค์กรได้มาทำงานร่วมกัน สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คือ ความหลากหลาย แต่คำถามที่น่าสนใจคือ ลักษณะหรือ #Personality ของคนแบบใดจึงจะช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กร เพื่อจะได้เติบโตและก้าวผ่านมรสุมการแข่งขันที่แสนจะรุนแรงไปได้ตลอดรอดฝั่ง
ผู้นำองค์กร และ HR หลายคนคงสงสัยและมีคำถามในใจอยู่บ่อยครั้งว่า องค์กรควรประกอบไปด้วยบุคลากรที่มีพฤติกรรมคล้ายๆ กันเพื่อสร้างจุดร่วมที่เข้มแข็ง หรือควรมีคนที่บุคลิกแตกต่างกันเพื่อเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปให้สมบูรณ์กันแน่
นอร์แมน บัคเลย์ นักจิตวิทยาผู้คิดค้นโมเดล Facet 5 สำหรับทดสอบบุคลิกภาพที่ทันสมัยที่สุดเคยกล่าวไว้ว่า
“มีงานวิจัยมากมายว่า ประมาณ 25% ของงาน CEO สามารถใช้ AI ทำงานแทนได้ เช่น การคำนวณตัวเลข การเปรียบเทียบสินค้า A กับ B แต่ว่า AI จะไม่สามารถ coaching ให้คำแนะนำได้ และไม่สามารถเข้าไปไกล่เกลี่ยปัญหาอะไรได้ มันต้องใช้คน ในอนาคตอาจจะได้ แต่ในปัจจุบันนี้ผมว่า ยังทำไม่ได้ ผมคิดว่า คนจะยังเป็นที่ต้องการต่อไปในอนาคตอีกยาวนาน เรายังไม่ถูก takeover จากหุ่นยนต์ เราต้องการมนุษย์
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมทำให้มันเป็นที่ทีดี่ในการมีชีวิตอยู่ ถ้าคุณมีอายุครบ 100 ปี คุณต้องทำงานๆๆๆ และนี่อาจจะเป็นการพัฒนาทักษะใหม่ขึ้นมาได้ และแน่นอนว่า หุ่นยนต์ไม่สามารถสนทนาได้อย่างที่เราทำ”
ดังนั้นจากที่กล่าวมาข้างต้น ต้องบอกว่าเครื่องมือ Facet5 (The Power of Personality) จะช่วยให้คุณคลายข้อสงสัย เพราะเป็นแบบประเมินลักษณะนิสัย ของคนใน 5 มิติ ซึ่งมีค่าความแม่นยำสูง จะช่วยปิดช่องว่างได้อย่างมีประสิทธิภาพจากข้อสงสัยต่างๆในเรื่องของคนได้อย่างลงลึก
ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
- การสรรหาบุคลากรให้ตรงจุดได้คนที่ใช่
- การรักษาและพัฒนาคนเก่ง(Talent)ให้อยู่กับองค์กรอย่างยั่งยืน
- การใช้จุดแข็งของความแตกต่างในตัวบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- หลอมรวมวัฒนธรรมเรื่อง Diversity ได้อย่างยั่งยืน
ติดตามเนื้อหา และข้อมูลการพัฒนาคนที่ยั่งยืนเพิ่มได้ที่ www.10-xconsulting.com และ www.lifealignmentor.com

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์

โฆษณา