9 ก.พ. เวลา 06:16
ทำไม ?
คำถามนี้ถูกลบ
ต้องการเหตุผล!
โฆษณา