11 ก.พ. เวลา 10:40 • การศึกษา

9 คอร์สเรียนฟรี! ช่วยสร้างธุรกิจบนโลกออนไลน์

ในแต่ละคอร์สจะช่วยสร้างธุรกิจให้เติบโต
พร้อมกลยุทธ์ต่างๆ ที่เริ่มต้นตั้งแต่หาไอเดีย สร้าง Prototype
และช่วยให้สามารถขายสินค้าได้
ตลอดจนหาแหล่งเงินทุนเพื่อช่วยต่อยอดธุรกิจของคุณ!
[1] Art of Persuasive Writing – Harvard
ศิลปะแห่งการเขียนโน้มน้าวใจและการพูดในที่สาธารณะ
✅ เรียนรู้ทักษะการสื่อสารที่สำคัญทั้งการเขียนและการพูด
เพื่อช่วยในการสื่อสารผลิตภัณฑ์/บริการ ไปยังกลุ่มเป้าหมาย
[2] Lab to Market - Harvard
การนำเทคโลยีจับคู่กับความต้องการของลูกค้า
✅ เรียนรู้การสร้างนวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จ
และการนำไปทดลองกับกลุ่มเป้าหมาย
3) Entrepreneurship 101 – MIT
เริ่มต้นการเป็นผู้ประกอบการ
✅ เรียนรู้การวิเคราะห์ตลาด ตลอดจนหากลุ่มผู้ใช้งาน
และการประเมิน Market Size หาความเป็นไปได้ของสินค้า/บริการ
4) Fundamentals of Entrepreneurial Finance – MIT
ความรู้พื้นฐานด้านการเงินสำหรับผู้ประกอบการ
✅ เรียนรู้การดู Cast flow เข้าใจงบการเงิน
ตัวอย่างแหล่งที่มาของเงินทุน, วิธีการเตรียมเพื่อหาทุน
ตลอดจนวิธีเสนอขายบริษัท
5) Becoming an Entrepreneur – MIT
ทักษะและความคิดแบบเป็นผู้ประกอบการ
✅ เรียนรู้การหาโอกาสทางธุรกิจ, การ Pitching เสนอบริการ
และการขายสินค้า/บริการให้กับลูกค้า
6) Applied Storytelling – Davidson
กลยุท์การเล่าเรื่องในการนำเสนอ
✅ หัวใจหลักในการนำเสนอ และเทคนิคต่างๆ ในการนำเสนอ
7) Creativity & Entrepreneurship – Berklee
ความคิดสร้างสรรค์กับการเป็นผู้ประกอบการ
✅ เรียนรู้ทักษะการแก้ปัญหาโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์
และหาคำตอบของความคิดสร้างสรรค์ทีผู้ประกอบการควรมี
8) Strategic Social Media Marketing - Boston University
พัฒนากลยุทธ์การตลาดโดยใช้โซเชียลมีเดีย
✅ เรียนรู้การพัฒนากลยุทธ์ Social Media และวิธีการวัดผลลัพท์ในแคมเปญนั้นๆ
9) SET e-Learning - ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
✅ หลักสูตรผู้ประกอบการ ที่คลอบคลุมตั้งแต่การเริ่มต้นหาไอเดีย
การสร้างนวัตกรรมตลอดจนกลุยทธ์ต่างๆ ที่ช่วยให้ธุรกิจเติบโตอีกด้วย
(เรียนจบแต่ละคอร์สได้ใบ Cer ด้วย)
โฆษณา