ร้านสะดวกซัก Otteri ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณ 8 ปีก่อน หลังจากที่ OR เข้าร่วมลงทุนซื้อหุ้นในสัดส่วน 40% ด้วยมูลค่า 1,100 ล้านบาท ไปเมื่อ 2 ปีก่อน ทำให้ตอนนี้ธุรกิจของ Otteri มีมูลค่า 2,700 ล้านบาท
Otteri wash & dry หรือที่เราเรียกกันสั้น ๆ ว่า Otteri มีผู้ก่อตั้งก็คือ คุณกวิน นิทัศนจารุกุล... อ่านต่อ
  • 19
โฆษณา