21 ก.พ. เวลา 02:10 • ประวัติศาสตร์

หากเกิด “สงครามนิวเคลียร์” ประเทศใดมีโอกาสรอดสูงสุด

ก่อนหน้านี้ผมไปเจอบทความหนึ่งที่คิดว่าน่าสนใจ และคิดว่าน่าจะเอามาเขียน มาแบ่งปัน
4
บทความนั้นเป็นการบอกเล่า วิเคราะห์ว่าหากเกิด “สงครามนิวเคลียร์” ประเทศใดน่าจะมีโอกาสรอดมากที่สุด
3
อันที่จริง หากเกิดสงครามนิวเคลียร์ขึ้นจริงๆ ก็ไม่มีประเทศใดที่จะเรียกได้ว่าปลอดภัย 100% ไม่มีความเสี่ยงเลย อันนั้นไม่มีแน่นอน
1
ความร้ายแรงของอาวุธนิวเคลียร์นั้นมากมายมหาศาล สามารถสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างไปทั่วโลก คร่าชีวิตคนจำนวนมหาศาลได้ในพริบตา
1
แต่ถึงอย่างนั้น ก็อาจจะมีบางประเทศที่มีการเตรียมตัวมาดี หรือมีปัจจัยหลายอย่างที่จะสามารถรับมือกับเหตุการณ์นิวเคลียร์ได้ดีกว่าประเทศอื่น
จากข้อมูลบางแหล่ง ก็ให้ความเห็นตรงกันว่า “ไอซ์แลนด์” คือชาติที่ปลอดภัยที่สุดหากเกิดสงครามนิวเคลียร์ นั่นก็เพราะสภาพที่ห่างไกลของประเทศ กองทัพ รวมทั้งพลังงานความร้อนใต้พิภพ
4
อีกชาติหนึ่งที่หลายคนมองว่าก็น่าจะปลอดภัยหรือได้รับความเสียหายน้อยกว่าประเทศอื่นๆ นั่นก็คือ “แคนาดา” ซึ่งเหตุผลก็มาจากความสัมพันธ์ทางการทหารที่แนบแน่นกับสหรัฐอเมริกา
1
นอกจากนั้น ยังมีบทความที่กล่าวว่า ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ไอซ์แลนด์ หมู่เกาะโซโลมอน และวานูอาตู คือกลุ่มประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตอาหารได้สูงหากเกิดเหตุร้าย เช่น สงครามนิวเคลียร์ หรือการระเบิดครั้งใหญ่ของภูเขาไฟ ดังนั้นก็อาจจะได้รับผลกระทบน้อยกว่าที่อื่น
ไอซ์แลนด์
แต่สำหรับบางประเทศ ก็มีคนไม่เห็นด้วย เช่นในกรณีของนิวซีแลนด์ ก็มีคนแย้งว่านิวซีแลนด์ก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดสงครามนิวเคลียร์เช่นกัน นั่นก็เพราะการที่ประเทศต้องพึ่งพาการค้าและ การนำเข้าพลังงาน
1
ส่วนออสเตรเลียก็อาจจะเป็นเป้าได้เช่นกัน นั่นก็เพราะมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับทั้งสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร
สำหรับการสะสมอาวุธนิวเคลียร์นั้น ก็มักจะวนเวียนอยู่กับสองชาติมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาและรัสเซีย โดยหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ยาวไปจนถึงยุคสงครามเย็น ทั้งสองชาติก็ได้แข่งขันกันสะสมอาวุธนิวเคลียร์
จำนวนหัวรบนิวเคลียร์ทั่วโลกนั้นมีจำนวนมากถึง 70,300 หัวรบในปีค.ศ.1986 (พ.ศ.2529) ก่อนที่การทำสนธิสัญญาสันติภาพในเวลาต่อมา จะทำให้สหรัฐอเมริกาและรัสเซียยอมลดจำนวนหัวรบนิวเคลียร์ลง ทำให้โลกพอจะหายใจคล่องขึ้นมาบ้าง
1
ซึ่งสิ่งที่คนทั้งโลกทำได้ ก็คงเป็นการภาวนาขออย่าให้เกิดสงครามนิวเคลียร์ขึ้นจริงๆ เลย
2
โฆษณา