ตอนนี้เจ้าตัวเล็กมีนามขานว่า 51 (ยังไม่ได้มีการตั้งชื่อเป็นทางการนะคะ)

.
51 มีที่มาจาก รหัสเรียกหน่วยพิทักษ์ป่าซับฟ้าผ่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง สถานที่เกิดของลูกพญาแร้งตัวแรกในถิ่นอาศัยเดิม
#พญาแร้งคืนถิ่น #SaveAsianKingVulture #ลูกพญาแร้งตัวแรกในถิ่นอาศัยเดิม
โฆษณา