ชะตากรรมที่ถูกทำให้อันตธานหายไปของพญาแร้ง สู่การกลับมาหลังจากหายไปกว่าสามทศวรรษ

การปกป้องแร้งไม่ได้เป็นเพียงการอนุรักษ์สัตว์ชนิดเดียวเท่านั้น แต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ ในการสนับสนุนความยั่งยืนทางชีวพันธุ์ และการปกป้องสุขภาพของสัตว์ป่า เมื่อกิจกรรมของมนุษย์เกิดการขยายตัวอยู่ตลอดเวลา เราจำเป็นต้องตระหนักถึงคุณค่าของอีแร้งต่อระบบนิเวศและสังคมมนุษย์ที่มีความเชื่อมโยงกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ในความจำเป็นในการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนกับธรรมชาติ
โฆษณา