22 ก.พ. เวลา 06:46 • ความคิดเห็น
..รัก คือคำที่มีน้ำหนักในใจมากมาย
เป็นความรู้สึกที่ไม่สามารถวัดได้ด้วยตัวเลข
มันเป็นแรงบันดาลใจในการทำสิ่งต่าง ๆ
รักคือความสุขที่มากกว่าความสุขของตัวเอง
เมื่อรักคนใด ๆ ความสุขของเขาก็เป็นความสุขของเราด้วย
รักคือความเชื่อในความดีของคนอื่น
เป็นความเชื่อในความสามารถของเขาในการทำให้เรามีความสุข
รักคือความรู้สึกที่ไม่สามารถลืมได้
เป็นความทรงจำที่ยังคงอยู่ในใจเรา
รักคือความสามารถในการให้และรับ
เป็นความสามารถในการเข้าใจและยอมรับความต่างกัน
โฆษณา