23 ก.พ. เวลา 04:46 • วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี

สัมมนา ก้าวสู่องค์กรอัจฉริยะยุคใหม่ AI Organization (Webinar)

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 14:00 - 16:00 น.
ลงทะเบียนตอนนี้ ฟรี!
ในยุคที่เทคโนโลยีก้าวข้ามขีดจำกัด การนำเทคโนโลยีมาช่วยบริหารจัดการก็กลายเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับองค์กรที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการบริหารองค์กร เราจึงได้จัดงานสัมมนา “ก้าวสู่องค์กรอัจฉริยะยุคใหม่ AI Organization” ขึ้นเพื่อเน้นการนำเทคโนโลยี AI มาใช้เพื่อช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรของคุณ
โดยการนำ AI มาช่วยจัดการในด้าน ITSM และ ESM โดยใช้โซลูชัน Freshservice นั้น ถือว่าเป็นโซลูชันที่ตอบโจทย์เพราะเป็นเทคโนโลยีที่ใช้งานได้ง่ายและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จในการจัดการองค์กร และฝ่าย IT โดย Freshservice สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นล่วงหน้าได้ ทำให้สามารถระบุและแก้ไขปัญหาได้ทันทีก่อนที่จะเกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร
ในงานสัมมนานี้เราจะพาท่านไปรู้จักกับการการบริหารองค์กรยุคใหม่ด้วย AI Organization และ Freshservice ที่จะมาช่วยให้การบริหารองค์กรของท่านมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์มาแล้วหลายปี
#AIOrganization #AI #Freshservice #SundaeSolutions
โฆษณา