24 ก.พ. เวลา 17:04 • ปรัชญา

#เมื่อมีเหตุปัจจัย อย่างไรก็หนีไม่พ้น

โฆษณา