25 ก.พ. เวลา 16:39 • ปรัชญา
“ ผู้ที่เข้าใจธรรมะ ก็เข้าใจตัวเอง
ใครเข้าใจตัวเอง ก็เข้าใจธรรมะ “
ทุกวันนี้ ก็เหลือแต่เปลือกของธรรมะ เท่านั้น
ความเป็นจริงแล้ว ธรรมะมีอยู่ทุกหน ทุกแห่ง
ไม่จำเป็นที่จะต้องหนีไปไหน
ถ้าจะหนี
ก็ให้หนีด้วยความฉลาด ด้วยปัญญา
หนีด้วยความชำนิชำนาญ
อย่าหนีด้วยความโง่
ถ้าเราต้องการความสงบ
ก็ให้สงบด้วยความฉลาด ด้วยปัญญาเท่านั้นก็พอ
เมื่อใด ที่เราเห็นธรรมะ
นั่นก็เป็น สัมมาปฏิปทาแล้ว
กิเลส ก็สักแต่ว่ากิเลส
ใจ ก็สักแต่ว่าใจ
เมื่อใดที่เราทิ้งได้ ปล่อยวางได้ แยกได้...
เมื่อนั้น...มันก็เป็นเพียงสิ่งสักว่า
เป็นเพียงอย่างนี้ อย่างนั้น...สำหรับเราเท่านั้นเอง
เมื่อเราเห็นถูกต้องแล้ว
ก็จะมีแต่ความปลอดโปร่ง ความเป็นอิสระตลอดเวลา พระพุทธองค์ตรัสว่า...
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ท่านอย่ายึดมั่นในธรรม
ธรรมะ คืออะไร ? คือ...ทุกสิ่งทุกอย่าง
ไม่มี อะไรที่ไม่ใช่ ธรรมะ
ความรัก ความเกลียด ก็เป็นธรรมะ
ความสุข ความทุกข์ ก็เป็นธรรมะ
ความชอบ ความไม่ชอบ ก็เป็นธรรมะ
ไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กน้อยแค่ไหน
ก็เป็นธรรมะ."
หลวงพ่อชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง.
ขอบพระคุณ ข้อมูลและภาพจากเพจ
#วัดพระธาตุขุนบง
โฆษณา