ความคิดเห็นบนคำถาม

"รู้เพียงหนึ่ง ย่อมรู้ถึงซึ่งทั้งหมด" หมายถึงรู้อะไรหรือขอรับ ?
25 ก.พ. เวลา 13:32 • ปรัชญา • 15 คำตอบ
คำตอบ (15)