26 ก.พ. เวลา 05:50 • ปรัชญา
ทำจิตทำใจให้พ้นทุกข์ หลุดพ้นการเกิดได้ นั่นจึงเป็นการรู้ ด้วยปัญญาธรรม พาจิตพ้นทุกข์
จิตรับรู้อะไรได้มากมาย ก็ไปจมกับความทุกข์ ..รู้นั้น จิตได้ประโยชน์อะไร ..รู้ไปทำไม..เวลาในโลกนี้ เค้าให้ไม่นาน ..จะไปเสาะแสวงหารู้ ใต้ธรณี ก้นมหาสมุทร ดวงคาวท้องฟ้า ..จิตก็อาศัยอยู่แค่ในกายนี้ กายที่จะแก่เฒ่าชราตาย ใช้เวลาไม่ถึงร้อยปี .. จิตได้ประโยชน์อะไรกับการมีกาย ให้อาศัยชั่วขณะหนึ่ง
ยามแก่เฒ่าชรา ..ใกล้หมดลม ..จิตรับรู้อะไรบ้าง ..รู้จักตัวมั้ย ว่าจะตายแล้ว ความรู้ที่รู้มา ..ใช้ประโยชน์อะไรได้ ต่อลมหายใจได้มั้ย ช่วยตัวเองได้มั้ย สมัยเค้าเจริญ ..พอใกล้ตาย เค้าก็ช่วยสงเคราะห์ให้ ให้ญาติช่วยเซ็นอนุญาต ..สมองไม่ทำงาน ..ตายแน่นอน..เค้าจะช่วยสงเคราะห์ ช่วยส่งยาความสุขให้สบายตายไม่รู้เนื้อรู้ตัว
โฆษณา