27 ก.พ. เวลา 09:13 • ปรัชญา
หนู/ดิฉัน ว่าน่าจะเป็น 'สัจธรรม' เพราะคำแปลก็บอกว่า ของจริง(แท้)ค่ะ.!
#ชีวิตสำคัญที่เป้าหมาย วิธีคิด และการกระทำ
โฆษณา