25 ก.พ. เวลา 22:25 • ปรัชญา
"รู้" จำแนกคร่าวๆได้ 3 ประเภทคือ รู้จำ รู้คิด รู้แจ้ง
แต่ไม่มี "รู้" ใดที่ครอบคลุมทุกสรรพสิ่งได้ทั้งหมดดอกหนา จะเคลมว่า "รู้เพียงหนึ่งย่อมรู้ถึงซึ่งทั้งหมด" คงเป็นคำพูดเกินจริง เป็นไปไม่ได้ และไม่จำเป็น
รู้ในแต่ประเภท ต่างกรรมต่างวาระกัน แต่เอื้อกัน ส่งเสริมกัน พิจารณาไปตามบริบทและสถานการณ์ค่ะ
1
โฆษณา