27 ก.พ. เวลา 02:58 • ประวัติศาสตร์

“แอนตาร์กติกา (Antarctica)” และ “แอตแลนติส (Atlantis)”

ใน “หนังสือปฐมกาล (Book of Genesis)” ซึ่งเป็นหนังสือที่กล่าวถึงจุดเริ่มต้นของโลก มนุษย์ และอิสราเอล ได้กล่าวถึงเรื่องราวของ “โนอาห์ (Noah)” และน้ำท่วมโลกซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าส่งมาเพื่อชำระล้างเหล่าคนบาปบนโลกและให้โลกได้เริ่มต้นใหม่
เรื่องราวของโนอาห์และน้ำท่วมโลกนี้มีปรากฎในตำนานต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งหากย้อนกลับไปเมื่อกว่า 5,000 ปีก่อน ก็มีบันทึกว่าในสมัยอารยธรรมโบราณ ก็ได้เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่
“เพลโต (Plato)” นักปรัชญาชาวกรีกโบราณ ก็ได้เรียนรู้จากอียิปต์ว่าในอดีตนั้น ได้เคยมีอารยธรรมที่มีนามว่า “แอตแลนติส (Atlantis)” และดำรงอยู่เมื่อ 9,000 ปีก่อนยุคสมัยของเพลโต
โนอาห์ (Noah)
เพลโตได้เขียนเรื่องราวของแอตแลนติสลงในงานเขียนของตนเมื่อราว 360 ปีก่อนคริสตกาล และจนถึงทุกวันนี้ นักประวัติศาสตร์ก็ยังคงถกเถียงกันอยู่ว่าแอตแลนติสนั้นมีจริงหรือไม่ และก็มีเสียงลือออกมาว่าบางที บริเวณที่ตั้งของแอตแลนติสนั้นอาจจะอยู่ที่ขั้วโลกใต้
มีทฤษฎีว่าเมื่อ 13,000 ปีก่อน ในบริเวณขั้วโลกใต้ อาจจะมีอารยธรรมที่ก้าวล้ำนำหน้าอย่างแอตแลนติส
แอตแลนติส (Atlantis)
และจากงานเขียนของเพลโต ก็ได้มีการเขียนถึงวันสุดท้ายของแอตแลนติส ทำให้ผู้อ่านทราบว่าแอตแลนติสนั้นคือทวีปหนึ่งบนโลก หากแต่เมื่อเกิดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก แอตแลนติสก็จมอยู่ใต้น้ำแข็ง ในจุดที่ปัจจุบันคือขั้วโลกใต้
ในทุกวันนี้ นักค้นคว้าหลายคนก็เชื่อว่าขั้วโลกใต้นั้นน่าจะมีความลับหลายๆ อย่างที่ยังไม่ถูกเปิดเผย
หลายคนเชื่อว่าที่ขั้วโลกใต้นั้นมีฐานทัพซ่อนอยู่ อาจจะมีอารยธรรมและรัฐบาลโลกก็เป็นได้ อาจจะมีมนุษย์ต่างดาวซึ่งมาประจำการอยู่บนโลก
นี่ก็เป็นเรื่องราวที่เรียกได้ว่าแปลกดี หากแต่จะเชื่อหรือไม่นั้น ก็คงต้องขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละคน
-----
โฆษณา