28 ก.พ. เวลา 11:00 • ท่องเที่ยว

เขาชีจรรย์ พระพุทธฉายลายเส้นที่ใหญ่ที่สุดในโลก

พระพุทธรูปลายเส้นสีทองมองเห็นได้ไกลแห่งนี้นับว่าเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กสำคัญของจังหวัดชลบุรีที่อาจจะไม่ได้โด่งดังมากนัก แต่ก็เป็นสถานที่ที่น่าสนใจ
เขาชีจรรย์เป็นภูเขาหินปูนขนาดใหญ่ซึ่งเคยเป็นพื้นที่เหมืองหินปูนมาก่อน ก่อนที่จะมีความคิดที่จะปรับปรุงให้เขาชีจรรย์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นมา
โดยสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเปลี่ยนเขาชีจรรย์ให้เป็นพระพุทธรูปประจำรัชกาลที่ 9 ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในพระราชพิธีกาญจนาภิเษกเมื่อปี 2539
สำหรับการที่สร้างให้เป็นลายเส้นนี้เกิดจากพระบรมราชวินิฉัยฯในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งทรงเล็งเห็นว่าการยิงเลเซอร์ขึ้นเป็นลายเส้นนี้ประหยัดระยะเวลาและการบำรุงรักษาทำได้ง่ายกว่า โดยเมื่อแกะสลักแล้วเสร็จจึงได้พระพุทธรูปสูงราว 130 เมตร และประดับร่องลายเส้นด้วยกระเบื้องโมเสกสีทอง พร้อมกับได้รับพระราชทานนามว่า พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นภาพสลักแบบพระพุทธฉายที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วย
สำหรับใครที่สนใจมาเที่ยวชมเขาชีจรรย์ ก็สามารถเดินทางมาเที่ยวชมได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น.
โฆษณา